Over Lyvore

Wij, Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed hebben de krachten gebundeld. Niet om groter te worden, maar om over méér handen, kennis en betrokkenheid te beschikken. Zodat we u nóg beter in staat kunnen stellen uw leven op uw eigen wijze inhoud en waarde te geven. Het is ons werk, we zijn er goed in en we doen het met liefde. En dat is precies wat doorklinkt in de naam van onze organisatie: Lyvore.

We dragen graag iets bij

We doen ons werk, omdat we graag bijdragen aan de waarde van uw leven. We houden ons dan ook niet alleen bezig met uw beperkingen, de praktische hulp die u zoekt of de medische begeleiding die u nodig heeft. We voelen ons betrokken bij alles wat de waarde van uw leven kan bepalen. Het gaat ons niet uitsluitend om wat u kunt of niet kunt, wat u heeft of niet heeft, vóór alles gaat het ons om wie u bént.

We komen op uw pad

Wij komen op uw pad wanneer u steun nodig heeft zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden. Wij zijn deskundig in het meedenken over keuzemogelijkheden voor vormen van begeleiding, zorg en behandeling. We zijn creatief in het aandragen van alternatieven. We denken met u mee over oplossingen voor een veilige en vertrouwde leefomgeving. Ons uitgangspunt daarbij is: zolang mogelijk thuis of zoveel mogelijk áls thuis. Wij werken daarbij samen met lokale partners en onderhouden een sterke band met sociale netwerken en de buurt.

Personeel Lyvore

Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van het leven, ook in het proces van ouder worden. Als medewerkers van Lyvore ontmoeten wij mensen die daarbij steun en advies nodig hebben.

Basishouding van alle medewerkers bij Lyvore is:

  • Het is de woon-en leefomgeving van de cliënt waar wij te gast zijn en wij bieden hulp als hij/zij dat nodig vindt.
  • De vragen en waarden van de cliënt zijn uitgangspunt voor ons handelen en wij luisteren goed vanuit een betrokken houding.

Het personeelsprofiel.