Vriendenstichtingen & ANBI

We worden ouder. Iedere dag opnieuw. Ouder worden geeft ons de gelegenheid het leven te ontdekken, mensen te leren kennen en onszelf te ontwikkelen. Terwijl we dat doen, heeft het verstrijken van de jaren ook andere consequenties. Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met beperkingen. Voor sommige mensen zijn die beperkingen hinderlijk, voor anderen zijn ze bijna ondraaglijk.

Lyvore wil graag van waarde zijn in het leven van cliënten. Naast het bieden van goede zorg en praktische hulp, weten we dat het ervaren van geluksmomenten mede wordt bepaald door het beleven van ontspanning en inspiratie. Ongeacht de mate van de beperking die een cliënt ondervindt, willen we blijven zoeken n aar activiteiten die van grote waarde zijn in zijn of haar leven. Helaas is het reguliere budget van Lyvore niet toereikend genoeg bepaalde activiteiten of extra middelen te kunnen bekostigen. Het is bijzonder dat verschillende Stichtingen zich betrokken voelen bij de cliënten van Lyvore. Dankzij hun inzet en financiële steun zijn al vele momenten van geluk en ontspanning ervaren!

Betrokkenheid van de Stichtingen

De betrokkenheid van lokale particulieren en organisaties bij ons werk is groot. Lyvore wordt omarmd door maar liefst twee vriendenstichtingen. Zij zijn voor ons van grote betekenis:

Deze vriendenstichtingen zetten zich in, samen met vrijwilligers en andere donateurs, om het leven van cliënten net iets te veraangenamen. Zij werven fondsen en zamelen geld in. Zo kunnen zij cliënten van Lyvore op verschillende manieren iets extra's bieden. Het gaat bijvoorbeeld om middelen en activiteiten, die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. In de meest ruime zin biedt hun inzet extra mogelijkheden op het gebied van ontspanning en recreatie, wooncomfort en gastvrijheid.

Word donateur!

Aan de basis van het vermogen van de vriendenstichtingen, liggen vrijwillige bijdragen van bewoners, vrienden en familieleden, subsidies, schenkingen, legaten en opbrengsten uit eigen acties of acties van derden. Het bestuur van iedere vriendenstichting is samengesteld uit personen, die daarvoor gevraagd zijn, op grond van hun verschillende maatschappelijke achtergronden en/of interesses. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Het directiesecretariaat van Lyvore biedt secretariële ondersteuning. Wilt u onze vriendenstichtingen helpen, dan kan dat met een financiële bijdrage op een van onderstaande bankrekeningen:

  • Stichting “Vrienden van Daelhoven”: NL95 RABO 0142 6286 97
  • Stichting VriendenZorgcentra Soest/ Soesterberg: NL42 SNSB 0853 7466 48
  • Stichting 'Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth: NL51 INGB 0652 6728 17

Anbi-status

Lyvore beschikt over een ANBI-aanwijzing/registratie waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat: 088) 356 00 00 of het contactformulier invullen.

De beschikbare jaarrekening van de Stichting Vrienden van Elisabeth Park kunt u hier inzien. Het financieel overzicht van Stichting Vrienden van Daelhoven kunt u hier inzien.

Vriendenstichting helpen?

Wilt u onze vriendenstichtingen helpen, dan kan dat met een financiële bijdrage op een van onderstaande bankrekeningen.

Lyvore beschikt over een ANBI-aanwijzing/registratie waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. 

Stichting “Vrienden van Daelhoven”
NL95 RABO 0142 6286 97

Stichting Vrienden Zorgcentra Soest/ Soesterberg
NL42 SNSB 0853 7466 48

Stichting 'Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth
NL51 INGB 0652 6728 17

Met vragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via
(088) 356 00 00 of het contactformulier.