Geestelijk verzorger

Wat uw achtergrond, levensbeschouwing of overtuiging ook is, bij de geestelijk verzorger van Lyvore kunt u altijd een afspraak maken voor een goed gesprek.

De geestelijk verzorger helpt u houvast te vinden en het leven, vaak ook onder moeilijke omstandigheden, inhoud te geven. Gedurende zo’n gesprek wordt ruim tijd voor u gereserveerd om te luisteren of gewoon ‘dichtbij’ te zijn. Hij of zij kan u en uw familie en naasten ook begeleiden en ondersteunen als het gaat om rouw, verlies of verdriet.

Bezinningssamenkomsten

Op verschillende woonlocaties organiseert de geestelijk verzorger gespreksgroepen, themabijeenkomsten en bezinningsbijeenkomsten. Afhankelijk van de onderwerpen zijn deze specifiek bedoeld voor u, uw familieleden, uw vrienden en/of uw (andere) mantelzorgers.

Regelmatig worden vieringen geleid door de geestelijke verzorgers en vrijwilligers. In het activiteitenoverzicht van uw locatie kunt u zien wanneer daar een viering gehouden wordt.  

Als het afscheid nadert

Wanneer u in de laatste fase van uw leven behoefte hebt aan een ritueel of een zegen, kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Uiteraard geldt dat ook voor uw familie, uw vrienden en uw (andere) mantelzorgers.

Wie kunt u benaderen

Maak kennis met de Geestelijke verzorger van uw locatie:

Mw. Fleur Fleur (f.fleury@lyvore.nl) is betrokken bij alle locaties in Amersfoort. De Geestelijke verzorger van Baarn en Lage Vuursche is de heer Kees Maasland  (k.maasland@lyvore.nl). Mw. Coby van den Boogaard (c.vd.boogaard@lyvore.nl) is werkzaam voor de locaties in Soest en Soesterberg. Mocht u een vraag hebben die meer van algemene aard is, dan kunt u bellen met onze receptie (088) 356 00 00.

Wie kunt u benaderen?

Maak kennis met de Geestelijke verzorger van uw locatie.

Mw. Fleur Fleury (f.fleury@lyvore.nl) is betrokken bij alle locaties in Amersfoort.

De Geestelijke verzorger van Elisabeth Park en Santvoorde is de heer Kees Maasland (k.maasland@lyvore.nl).

Mw. Coby van den Boogaard (c.vd.boogaard@lyvore.nl) is werkzaam voor de overige locaties.

Mocht u een vraag  hebben die meer van algemene aard is, dan kunt u bellen met onze receptie (088) 356 00 00.