De ontmoetingsgroepen

Woont u zelfstandig en heeft u een specifieke zorgvraag? Dan kunt u samen met andere ouderen gebruik maken van de (beschutte) ontmoetingsgroepen, waaraan u één of meerdere dagdelen per week kunt deelnemen.

We houden ons niet alleen bezig met uw beperkingen, de praktische hulp die u zoekt of de medische begeleiding die u nodig hebt. We voelen ons betrokken bij alles wat de waarde van uw leven kan bepalen. Vóór alles gaat het ons om wie u bént. Als u zich aanmeldt bij de medewerkers van cliëntadvies, informeren zij bij de coaches waar u beste past als nieuwe cliënt. We houden rekening met verschillende aspecten, zo wordt dan bijvoorbeeld ook gekeken naar de samenstelling van de groep op dat moment.

Persoonlijke programma

De Coach Ontmoetingscentrum is voor u het aanspreekpunt. Hij of zij coördineert de activiteiten en maakt afspraken met u en de mensen om u heen. Het activiteitenprogramma is erop gericht dat u zich zo lang mogelijk geestelijk en lichamelijk vitaal voelt en thuis kunt blijven wonen. Meedoen aan activiteiten draagt eraan bij dat u langer actief en zelfstandig blijft. Ook hierbij geldt dat we uw programma afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.

De coach werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige, de casemanager dementie en de wijkteams. Alle Ontmoetingscentra zijn onderdeel van een woonzorglocatie, waardoor het behandelteam altijd ter ondersteuning in huis is. De fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of Specialist Ouderen Geneeskunde zijn directe collega's van de Coach Ontmoetingscentrum. Zij kunnen worden ingezet of ingepland als dit nodig blijkt. Hierdoor wordt vanuit verschillende invalshoeken expertise aan uw programma gekoppeld. Uw programma wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgplan dat de coach jaarlijks met u bespreekt en evalueert. 

De agenda voor familie en vrienden

Themabijeenkomsten voor familie en vrienden; voor mantelzorgers, familie en vrienden bieden we ook ondersteunende programma’s. We organiseren bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen en presentaties over dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast faciliteren wij het mantelzorgerspreekuur. Dit wordt speciaal georganiseerd voor vragen van familie en vrienden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze afspraak met de maatschappelijk werker.

Welke groepen komen momenteel samen?

Naast de mogelijkheden spontaan binnen te lopen op de ontmoetingscentra, worden de centra ook bezocht door clienten van diverse ontmoetingsgroepen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de beleefwereld van die specifieke doelgroep en/of onderdeel zijn van (dag)behandeling. De verschillende locaties van de ontmoetingsgroepen zijn: Birkhoven Park, De Plataan in Amersfoort, De Buitenhof, De Eemborg, en De Tuinkamer in Baarn en De Veranda, de Boerenstreek en De Buurtkamer, in samenwerking met SWOS, in Soest.