Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Speciaal voor mensen met dementie heeft Lyvore kleinschalige woonvormen gecreëerd; een huiselijke omgeving met maximaal zes tot acht bewoners.

U woont in een kamer die u zelf kunt inrichten. In de gemeenschappelijke huiskamer ontmoet u de andere bewoners. Een vast team van deskundige medewerkers is dagelijks aanwezig. 's Nachts is altijd een verzorgende uit het zorgteam van de locatie aanwezig. Indien nodig kan deze medewerker een beroep doen op een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde.

Dagelijkse activiteiten in de woonkamer

Als bewoner van Lyvore begint dagbesteding al op het moment dat u uit bed komt. U wordt actief betrokken bij de aspecten van alledag. Het team, vaste vrijwilligers én familie en vrienden, betrekken u bij het doen van huishoudelijke activiteiten. Uitgangspunt is dat u, binnen uw mogelijkheden, zo lang mogelijk actief blijft met gewone, alledaagse handelingen. Net als thuis, ondernemen we allemaal dergelijke activiteiten, zoals de was vouwen, aardappels schillen, de krant lezen, met elkaar in gesprek over bepaalde thema's en uiteraard worden er regelmatig spelletjes gespeeld of wordt er gepuzzeld.

Actieve betrokkenheid familie en vrienden

Voor mensen met dementie is het heel belangrijk dat zij positieve belevingen ervaren. Hoe we de bezigheden, de ontspanning en de gezelligheid precies vormgeven, bespreken we graag met u en uw familie en vrienden. De mensen in uw directe omgeving zijn méér dan alleen een belangrijke gesprekspartner, zij blijven bij de invulling van uw dagelijks leven een actieve rol spelen. Wilt u hierover in gesprek of vraagt u zich af welke mogelijkheden Lyvore voor u heeft, bel met één van onze cliëntadviseurs.

Specialistische zorg

Lyvore stemt de medische behandeling en zorg die u nodig heeft zorgvuldig met u af. Als bewoner kunt u een beroep doen op medische deskundigheid, maar bijvoorbeeld ook op een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. Voor gespecialiseerde begeleiding van mensen met dementie werkt Lyvore nauw samen met diverse experts van SilverRade.