Particuliere zorg

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft u in sommige gevallen thuiszorg of andere vormen van extra hulp nodig. Zorg aan huis biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagbehandeling en dagbesteding.

Deze ondersteuning kan worden afgenomen als 'zorg in natura’. Dit is zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente.

Ook kunt u gebruik maken van een Persoonsgebonden budget (PGB). De indicatie die hiervoor nodig is, wordt gesteld door een Wijkverpleegkundige. Vervolgens dient uw zorgverzekeraar hier toestemming voor te geven. U kunt bij Lyvore ook op Particuliere basis zorg inkopen.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden en tarieven, kunt u contact opnemen met onze Wijkverpleegkundigen of cliëntadviseurs.

Direct contact met

Het Ontmoetingscentrum Amersfoort
(033) 460 05 44

Het Ontmoetingscentrum Baarn
(06) 222 943 71

Het Ontmoetingscentrum Soest
(06) 300 019 53


Ook kunt u het contactformulierer gebruiken.