Wijkgericht werken

Lyvore is een aanbieder van wijkgericht werken. De doelstelling van wijkgericht werken is een zichtbaar effectief lokaal netwerk per wijk. Dit netwerk faciliteert de wijkverpleegkundigen.

Vanuit het contract wijkverpleging 2018 wordt van Lyvore als aanbieder van wijkgerichte zorg gevraagd om voor en na de start van Wijkgericht werken een korte enquête te houden onder de partners in de wijk. Het primaire doel van de enquête is om een constructief gesprek te voeren over de huidige en gewenste samenwerking tussen het medische en het sociale domein.

Wij nodigen leden van het wijkteam, wijkverpleging, praktijkondersteuners en/of huisartsen van harte uit om via onderstaande link de enquête in te vullen.   

Enquête wijkgericht werken

 We danken u hartelijk voor uw medewerking.