Casemanager Ketenzorg Dementie / DementieD

Geheugenproblemen doen zich meestal niet van de ene op de andere dag voor. Iedereen vergeet wel eens wat en daardoor is het niet eenvoudig om vast te stellen wanneer er écht iets aan de hand is. Dementie is een sluipend proces, waarbij al vanaf het begin een zorgvuldige begeleiding nodig is.

Samen met een aantal organisaties in de regio en Alzheimer Nederland maakt Lyvore deel uit van de Ketenzorg Dementie en DementieD. Beide organisaties zijn erop gericht goede, volledige en samenhangende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken krijgen met dementie. De Casemanager dementie neemt hier een centrale plaats in.

De casemanager

Binnen de Ketenzorg Dementie/DementieD is de Casemanager Dementie uw aanspreekpunt. Met al uw vragen op het gebied van dementie kunt u bij hem of haar terecht. De Casemanager geeft u en de mensen om u heen informatie, deskundig advies en begeleiding. Hij of zij weet de weg als het gaat om zorg en ondersteuning in uw regio. De Casemanager staat u gedurende het hele ziekteproces bij en overlegt regelmatig met uw huisarts en andere hulpverleners. De Casemanager Dementie:

  • Geeft advies, informatie en ondersteuning
  • Bespreekt samen met u welke zorg en begeleiding u nodig heeft
  • Gaat regelmatig na of u de juiste zorg en begeleiding krijgt
  • Regelt de hulp- en zorgverlening

De diagnose

Om vast te stellen of er bij u of bij iemand in uw naaste omgeving sprake is van dementie, is een afspraak met de huisarts altijd de eerste stap. De huisarts zal zelf de diagnose stellen of regelen dat u een uitnodiging ontvangt voor een afspraak met de geheugenpoli in het ziekenhuis.

Wilt u meer weten?

Op de website van Ketenzorg Dementie vindt u uitgebreide informatie. Voor een afspraak met de Casemanager Ketenzorg Dementie belt u naar:

Regio Soest
Ketenzorg Dementie
(06) 514 708 71

Regio Baarn
Ketenzorg Dementie
(06) 514 723 18

Regio Amersfoort
DementieD 
(033) 432 61 20

U kunt ook een email sturen aan casemanagers@ketenzorgdementiebaarn-soest.nl of het contactformulier gebruiken.